Продължете към съдържанието

Абревиатурни съкращения на практически изпити и състезания при курцхаара

D – Derby
След D се отбелязва и една цифра – 1,2 или 3, която означава мястото, на което се е класирало кучето. То може да се запише за повече от един изпит Derby като всеки резултат се отбелязва в родословието.

J – млади
Кучета, които преминат изпитът Derby през първата си година, прибавят към титлата си и буквата J, примерно D1(J).

* Звезда на Andreas
Ако кучето покаже отлична работа, проследяване на заек, който не е видяло по време на теста, след титлата му се слага звезда – *, примерно D1*.

S – Solms
Цифрата след S означава мястото, на което кучето се е класирало. То може да бъде записано в повече от един такъв изпит, като всеки резултат се записва в родословието му.

AZP – Alterszuchtpruefung
Този тест е за кучета, които по някаква причина не са могли да се явят за Solms, но се изисква по-високо ниво. Кучето не трябва да е по-голямо от 6 години, максимумът е шестият рожден ден.

IKP – International Kurzhaar-Pruefung
Подобен на Kleeman Trial. Елементите му са подобни на Solms и AZP. След титлата се записват числа – 1,2 или 3, означаващи получено място на изпита.

Jagdgebrauchshundverband Titles
Тази огранизация включва всички клубове за универсални ловни кучета в Германия

VJP – Verbandsjugendpruefung
Това е национален породен изпит (предимно при дратхаара), подобен на Derby. След титлата се поставя число, означаващо събраният брой точки, примерно VJP 68

HZP – Verbandsherbstzuchtprufung
Есенният породен изпит (предимно за германския дратхаар). Подобен на Solms. След титлата се записва резултата от изпита, примерно: HZP 181

VGP – Verbandsgebrauchespruefung
Това е пълният тест за възможности. Предназначен е да покаже способностите на напълно обученото универсално ловно куче във всякакви ситуации – поле, вода и гора. Кучетата, преминали изпита получават резултат и място. Преминаването на изпита дава право на кучето да бъде записано в Германският регистър за работни кучета (DGStB).

Btr. – Bringtreuepruefung
Тест за способностите за донасяне. Той изисква от кучето да намери лисица, скрита в храсти поне 3 часа преди началото на теста. Кучето се пуска на поне 150 метра от лисицата и трябва самостоятелно, без помощ от водача, да я открие.

Vbr. – Verlorenbringen
Откриване на дивеча. Изисва кучето да проследи и донесе заек от разстояние около 300 метра, докато дирята е все още прясна, като кучето не е видяло самия заек.

SW – Verbands-Schweisspruefung
Специална титла за проследяване на кървава диря. След нея се отбелязва цифра – 1,2 или 3, означаваща мястото, на което кучето се е класирало. Ако след нея има наклонена чераа – /, значи дирята е била на 40 часа, ако ли не, то тя е била на 20 часа. Пример: SW /2 означава, че кучето е спечелило второ място на проследяване на кървава диря от 40 часа.

Sch. H – Schutzhund
Това е тест полицейски кучета и кучета пазачи, извискващ послушание, проследяване, намиране и задържане на престъпници.

KS – това изпитът с най висока стойност. Издържан изпит на доктор Клееман.

FW: оценка за екстериор g- gut (добър), sg- sehr gut (много добър), v-vorzüglich (превъзходен).
Оценка за екстериор «превъзходен» може да се дава на кучета на възраст не по-малки от 18 месеца. Максималната оценка за екстериор за кучета по-малки от 18 месеца е «много добър».

В много страни се провеждат подобни изпити, но почти всяка различна от Германия страна е приела свои собствени абревиатури относно обозначаването на определен изпит. Например в Унгария изпитът Derby се отбелязва с KV, Solms се отбелязва с OTV, в Словакия изпитът VGP се отбелязва с абревиатурата MKP и т.н. Това са съвсем малка част от примери за абревиатури на немските породни изпити. Т.к. няма възможност да се проучат и опишат всички такива в различните страни, сме се постарали да обясним същността на изпитите с германските съкращения.