Продължете към съдържанието

Библиотека

УВОД 1. Страните-членове и партньори под договор с Международната Федерация по Кинология (FCI) са задължени да спазват Международния Регламент за развъждане на …

I. Общи положения Международният правилник за развъждане на FCI и правилникът за развъждане на (ПР) на БРФК са задължителни за всички клубове …

Чл. 1 УЧРЕДЯВАНЕ а) Международното пролетно полево изпитание е създадено през 1985 г. от Комисията за континентални породи кучета, работещи със стойка …

ЦЕЛИ Целта на Световното първенство е да се повиши рационалното използуване на кучета, работещи със стойка с водач, в международно състезание на …

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ А. ОРГАНИЗАЦИЯ Чл. 1 В това състезание могат да участват само чистопородни кучета, регистрирани или подлежащи на регистрация в племенните …

ЦЕЛИ Целта на първенството „Свети Хуберт“ за ловци с кучета, работещи със стойка, е популяризирането и демонстрирането на спортния дух на ловеца, …