:: Начало  :: За нас  :: За контакти  :: Книга за гости  :: Галерия  :: Библиотека  :: Връзки     
  Библиотека   Виж още

Абревиатурни съкращения на практически изипити и състезания при курцхаара 

D - Derby
След D се отбелязва и една цифра - 1,2 или 3, която означава мястото, на което се е класирало кучето. То може да се запише за повече от един изпит Derby като всеки резултат се отбелязва в родословието.

J - млади
Кучета, които преминат изпитът Derby през първата си година, прибавят към титлата си и буквата J, примерно D1(J).

* Звезда на Andreas
Ако кучето покаже отлична работа, проследяване на заек, който не е видяло по време на теста, след титлата му се слага звезда - *, примерно D1*.

S – Solms
Цифрата след S означава мястото, на което кучето се е класирало. То може да бъде записано в повече от един такъв изпит, като всеки резултат се записва в родословието му.

AZP - Alterszuchtpruefung
Този тест е за кучета, които по някаква причина не са могли да се явят за Solms, но се изисква по-високо ниво. Кучето не трябва да е по-голямо от 6 години, максимумът е шестият рожден ден.

IKP - International Kurzhaar-Pruefung
Подобен на Kleeman Trial. Елементите му са подобни на Solms и AZP. След титлата се записват числа - 1,2 или 3, означаващи получено място на изпита.

Jagdgebrauchshundverband Titles
Тази огранизация включва всички клубове за универсални ловни кучета в Германия

VJP - Verbandsjugendpruefung
Това е национален породен изпит (предимно при дратхаара), подобен на Derby. След титлата се поставя число, означаващо събраният брой точки, примерно VJP 68

HZP - Verbandsherbstzuchtprufung
Есенният породен изпит (предимно за германския дратхаар). Подобен на Solms. След титлата се записва резултата от изпита, примерно: HZP 181

VGP - Verbandsgebrauchespruefung
Това е пълният тест за възможности. Предназначен е да покаже способностите на напълно обученото универсално ловно куче във всякакви ситуации - поле, вода и гора. Кучетата, преминали изпита получават резултат и място. Преминаването на изпита дава право на кучето да бъде записано в Германският регистър за работни кучета (DGStB).

Btr. - Bringtreuepruefung
Тест за способностите за донасяне. Той изисква от кучето да намери лисица, скрита в храсти поне 3 часа преди началото на теста. Кучето се пуска на поне 150 метра от лисицата и трябва самостоятелно, без помощ от водача, да я открие.

Vbr. - Verlorenbringen
Откриване на дивеча. Изисва кучето да проследи и донесе заек от разстояние около 300 метра, докато дирята е все още прясна, като кучето не е видяло самия заек.

SW - Verbands-Schweisspruefung
Специална титла за проследяване на кървава диря. След нея се отбелязва цифра - 1,2 или 3, означаваща мястото, на което кучето се е класирало. Ако след нея има наклонена чераа - /, значи дирята е била на 40 часа, ако ли не, то тя е била на 20 часа. Пример: SW /2 означава, че кучето е спечелило второ място на проследяване на кървава диря от 40 часа.

Sch. H - Schutzhund
Това е тест полицейски кучета и кучета пазачи, извискващ послушание, проследяване, намиране и задържане на престъпници.

KS - това изпитът с най висока стойност. Издържан изпит на доктор Клееман.

FW: оценка за екстериор g- gut (добър), sg- sehr gut (много добър), v-vorzüglich (превъзходен).
Оценка за екстериор «превъзходен» може да се дава на кучета на възраст не по-малки от 18 месеца. Максималната оценка за екстериор за кучета по-малки от 18 месеца е «много добър».

В много страни се провеждат подобни изпити, но почти всяка различна от Германия страна е приела свои собствени абревиатури относно обозначаването на определен изпит. Например в Унгария изпитът Derby се отбелязва с KV, Solms се отбелязва с OTV, в Словакия изпитът VGP се отбелязва с абревиатурата MKP и т.н. Това са съвсем малка част от примери за абревиатури на немските породни изпити. Т.к. няма възможност да се проучат и опишат всички такива в различните страни, сме се постарали да обясним същността на изпитите с германските съкращения.

 
  Правилник за пролетен изпит - Derby
  Произход на черната окраска при германския курцхаар във всичките й вариации
  Работен стандарт на германския курцхаар
  Правилник за есенен изпит - SOLMS
  Абревиатурни съкращения на практически изипити и състезания при курцхаара
  Дефиниране на съкращенията за цвета на космената покривка при германския курцхаар
  Регламент за развъждане на БРФК
  Правилник за развъждане на БРФК
  ПРАВИЛНИК на FCI за провеждане на пролетната Европейска купа за континентални породи кучета, работещи със стойка
  ПРАВИЛНИК на Световното първенство за лов с кучета, работещи със стойка
  Международен правилник на FCI за полеви изпитания за континентални породи кучета, работещи със стойка, с присъждане на C.A.C.I.T.
  Правилник за провеждане на състезания за ловци "Свети Хуберт"

 
  copyright (c) 2007 - 2024 cherni-lom.com