Продължете към съдържанието

Произход на черната окраска при германския курцхаар във всичките й вариации

В последно време за породата немски курцхаар става все по-модерна черната и черно-пъстрата (черен шимел) окраска. По-рано тези кучета били наричани пруски курцхаари. През 1907 г. доктор Вехтер решил да подобри пигмента и цвета на очите на немския курцхаар.
Доктор Вехтер кръстосал предците на съвременния курцхаар с черния пойнтер от породата Arkwright. Като резултат от това чифтосване имало и кучета с кафява окраска, които също били вписани в племенната книга на пруския курцхаар. Окраската била дефинирана по следния начин: “…черна, черно-пъстра, черна с петна, а също така и други окраски на потомците на черната кръв”.
През 1933 г. и двете общества на кинолозите получили равни права и били интегрирани във «Федерацията на Райха за развъждането на немски кучета». През 1934 г. било подадено ходатайство да се разреши пълноценното записване на «прусите» в племенната книга на немския курцхаар. До тогава те се споменавали в специално отделени за това страници. В племенната книга от 1934 г. може да се прочете следното: «В нашата племенна книга под името «Пруски курцхаар» е въведен отделен запис за кучета, които са произлезли от мъжкия индивид на черния пойнтер от породата Arkwright на име “Kilian von Kanatsche» (произлязъл от източния регион на Прусия – Kanotenstamm) или от черния женски индивид от същата порода на име «Beechgrove-Beß», чиито родители от седем поколения назад имали изключително черна окраска. Доктор Вехтер докарал това женско куче преди 28 г. от Англия…»
През 1938 г. породата пруски курцхаар повече не е упомената в племенната книга. Тези кучета се вписвали, като немски курцхаар с черна или черно-бяла окраска. Само техните родители се споменавали, като представители на пруския курцхаар. От тогава пруския курцхаар продължава да съществува в породата немски курцхаар, а през последните години благодарение на голямото търсене преживява отново своето възраждане.
Черната и черно-пъстрата окраска днес
Между другото черно-пъстрата окраска на немския дратхаар е също резултат от примеса на пруския курцхаар. Но напълно черния цвят в породата дратхаар е нежелан. Също така е забранено кръстосването на кафяв и черно-пъстър дратхаар, защото в такъв случай в кучилото ще се появат и кученца с изцяло черна окраска.
По съвсем друг начин изглежда ситуацията при курцхаара. Тук изцяло черната окраска се допуска и кръстосването на две черни кучета не е проблем. Въпреки това дълго време изцяло черната окраска не е била особено популярна сред ловците и само някои развъдници влагали своите усилия, за да съхранят това наследство от миналото.
А в днешно време много ясно се проследява следната тенденция:
Окраска на кученцата в Германия през 1972 в проценти:
изцяло кафява – 29%
кафяво пъстра / с петна / прошарена – 64,25%
изцяло черна 0,86%
черно-бяла / с петна / прошарена – 5,82%
бяла – 0,07%
Окраска на кученцата в Германия през 2008 в проценти:

изцяло кафява – 23,09%
кафяв шимел – 53,13%
дюс черна окраска – 3,85%
черен шимел – 19,38%
бяла – 0,55%
През последните години не може да не се забележи увеличеното търсене на черно шимелестия цвят и съдейки по прогнозите търсенето ще нараства и занапред.
Немски късокосмест птичар, German Shorthaired Pointer и English short haired pointer
В дадения момент броя на представителите на породата немски курцхаар, описани съгласно стандарта на федерацията на немския курцхаар (DKV) и вписани в племенната книга на Германия, възлизат приблизително на 12 000 екземпляра, докато извън територията на Германия съществуват около 250 000 курцхаара. Макар, че всички те произлизат от германския курцхаар в някои страни стандарта се различава от този в Германия.
Например, английският стандарт приема черната окраска, тъй като английската федерация на курцхаара е основана след обединяването на пруския и немския курцхаар. Американският стандарт не признава черната окраска, тъй като е сформиран преди това обединяване.
Днес представителите на породата German Shorthaired Pointer в някои страни се различават от немския курцхаар в Германия и по телосложението си, тъй като са селектирани предимно по качества за състезания Field-trial и Bird-dogs. Многостранните черти на универсалното куче, т.е. versatile dog, в много страни са както не потърсени, така и не желани. Въпреки това и в Америка има развъдници, които участват във федерацията на немския курцхаар (DKV), които развъждат кучета съгласно правилата й. Затова там могат да се видят много великолепни със своите качества и безумно красиви черно-пъстри и чисто черни кучета.

източник: http://www.eugen-belima.de