Продължете към съдържанието

Дефиниране на съкращенията за цвета на космената покривка при германския курцхаар

Braun – Br. – кафяв
Schwarz – Schw. – черен
Braun mit Abzeichen – Br. m. Abz. – кафяв с „белег,“петно“
Dunkelbraunschimmel – Dbrschl. – тъмно кафявопъстро
Braunschimmel – Brschl. – кафявопъстро
Hellbraunschimmel – Hbrschl. – светло кафявопъстро
Schwarzschimmel – Schwschl. – чернопъстро
Hellschwarzschimmel – Hschwschl. – светло чернопъстро
mit braunem Kopf – m.br.K. – с кафява глава
mit schwarzem Kopf – m.schw.K. – с черна глава
Brustfleck – Brfl. – петно на гърдите
Bruststrich – Brst. – черта на гърдите
eine Platte – Pl. – голямо петно на тялото
mehrere Platten – Pln. – повече от едно голямо петно